Podkłady tramwajowe strunobetonowe

Podkłady tramwajowe strunobetonowe przeznaczone są do stosowania w liniach tramwajowych. Podkłady te przystosowane są do różnych szerokości toru i produkowane są w dwóch wersjach dla szyn Ri60N oraz dla szyn 49E1 z zastosowaniem sprężystego przytwierdzenia szyny do podkładu typu SB3. Typy produkowanych podkładów:

  • PST95M/SB/180S (Ri60N)
  • PST99M/SB/S49/1:40
  • PST94M/SB/180S (Ri60N)
  • PST98M/SB/S49/1:40
  • PS83/SB/49E1 lub 60R2(Ri60N)

Zobacz kartę katalogową