Przejazd kolejowy i tramwajowy

Prefabrykowana nawierzchnia przejazdu typu „Mirosław” stosowana jest na przejazdach kolejowych i tramwajowych, jednotorowych i wielotorowych. Zapewnia ona płynny przejazd samochodów przez skrzyżowanie z torami kolejowymi czy tramwajowymi.

Zobacz kartę katalogową