Produkcja

Podstawową działalnością Wytwórni Podkładów Strunobetonowych S.A. jest produkcja różnych typów podkładów strunobetonowych. Poza tym Wytwórnia produkuje podrozjazdnice strunobetonowe, elementy prefabrykowanej nawierzchni przejazdu typu “Mirosław” oraz inne elementy na potrzeby infrastruktury kolejowej.

Produkcja wyrobów oparta jest na nowoczesnej technologii, charakteryzującej się automatyzacją, zapewniającą stałą i wysoką jakość produktów. Stabilność form gwarantuje zachowanie powtarzalności produktów. System sprężania betonu zapewnia wysoką wytrzymałość. Doświadczona i wykwalifikowana załoga sprawia, że nasze wyroby spełniają wymagania certyfikacyjne Urzędu Transportu Kolejowego oraz Centrum Naukowo - Technicznego Kolejnictwa. Wyroby produkowane są zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” wydanymi przez Dyrekcję Generalną PKP. 

Wytwórnia w roku 2004 wdrożyła i uzyskała certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania dla normy jakościowej ISO 9001:2008 oraz normy środowiskowej ISO 14001:2004. W roku 2010 wdrożono system „Zakładowej kontroli produkcji”. Te systemy zarządzania gwarantują klientom najwyższą, stabilną jakość, a także spełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących produkowanych wyrobów i oddziaływania firmy na środowisko naturalne.