Status bocznicy kolejowej

Status bocznicy kolejowej w Wytwórni Podkładów Strunobetonowych S.A. w Mirosławiu

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. w Mirosławiu jest właścicielem i użytkownikiem bocznicy kolejowej, zlokalizowanej na terenie WPS S.A.
Posiada świadectwo bezpieczeństwa użytkownika bocznicy. Infrastrukturze kolejowej normalnotorowej bocznicy kolejowej został nadany status bocznicy prywatnej.

powiększ
Status bocznicy kolejowej