Budownictwo i infrastruktura

Pełną informację o produktach znajdziecie Państwo na stronie internetowej CONSOLIS Polska:

www.consolis.pl 

CONSOLIS POLSKA jest obecnie największym i najnowocześniejszym zakładem produkcji prefabrykacji betonowej w Polsce. Zakres produkcji obejmuje głównie strunobetonowe płyty kanałowe HC, strunobetonowe płyty TT, elementy szkieletu budynku (belki, dźwigary, słupy, ściany i podwaliny), belki mostowe, ekrany akustyczne oraz elementy infrastruktury drogowej. 

CONSOLIS POLSKA jest też wiodącym producentem prefabrykowanych elementów do budowy infrastruktury podziemnej. Firma specjalizuje się w produkcji betonowych i żelbetowych prefabrykatów magistral przesyłowych grawitacyjnych i tłocznych różnego rodzaju mediów (zasolonych wód kopalnianych, ścieków komunalnych i przemysłowych), w tym na terenach występowania szkód górniczych. 

Firma oferuje wszelką pomoc w przygotowaniu inwestycji na etapie planowania, projektowania i wykonania. Dzięki doświadczeniu zgromadzonemu przez lata działalności oferowane wyroby produkowane są z zachowaniem najwyższych standardów.


 

Consolis Polska Sp. z o.o.

Wólczańska 128/134,
PL- 90-527 Łódź

Tel. + 48 42 20 35 100
Fax. +48 732 73 01

E-mail: office@consolis.pl
www: www.consolis.pl